MediaPedia

База на податоци за интернет порталите

Повеќе

Сопственици

Кој стои зад македонските портали?

Повеќе

Истражувања

Портали - тајкуни - власт

Повеќе

44% од граѓаните во Македонија секој ден се информираат за актуелностите на интернет. Влијанието на овие медиуми во креирањето на јавното мислење станува се позначајно. ВАЖНО е да знаеме какви се политичките и бизнис врски и влијанија во медиумите во чии кујни се подготвуваат содржините кои утре ќе влијаат на целокупните одлуки кои ги носиме во однос на општествените процеси.

Mediapedia.mk