Фирма основач


НепознатаСопствеништво


Сопственикот е непознат
( повеќе детали )Директор


НепознатУредништво


На веб страницата на порталот „Економски“ нема објавен импресум, а текстовите најчесто се објавуваат без наведен автор.

 

Тимот на „Медиа Педиа“ успеа да открие некои од имињата поврзани како хонорарни соработници со овој портал.

 

За ова, прочитајте повеќе во секцијата ИстражувањаЗабелешка


Покрај импресумот, евидентно е и отсуство на објавени податоци за издавачот на овој портал. Единствената информација која е достапна се наоѓа во делот за маркетинг контакт каде што единствено е оставена електронска пошта.

 

Истражувањето на Медиа Педиа потврди поврзаност помеѓу овој портал и фирмата издавач на порталот „Курир“ - „Ем Медиа ДООЕЛ“.

 

Линк до ЕкономскиДокументи