Фирма основач


Фактор Портал ДОО Скопје
Бул. Партизански Одреди 43 Б/6, СкопјеСопствеништво


Крсте Шајноски
( повеќе детали )

Александар Манев
( повеќе детали )Директор


Крсте ШајноскиУредништво


Главен и одговорен уредник:

Крсте Шајноски

 

Заменик уредник:

Билјана Арсовска

 

Редакција:

Јасмина Јакимова

Кристина Николова Кузмановски

Ана АнастасовскаЗабелешка


Порталот Фактор, кој почна да функционира од септември 2012 година, покрива теми претежно поврзани со економијата во Македонија и во светот.

 

На нивната веб страна има јавно објавен издавач, импресум и контакт. Освен Крсте Шајноски, како управител на издавачот на Фактор се јавува и Александар Манев. Тековната состојба на Фактор можете да ја погледнете подолу на страната. 

 

Порталот се финансира од сопствени извори.

 

Линк до ФакторДокументи


Фактор - тековна состојба страна 1 Фактор - тековна состојба страна 2