Фирма основач


Здружение за слобода на медиуми и за истражувачко новинарство „Цитадела 16 - Скопје“
Бул.Климент Охридски 54/2-1, СкопјеСопствеништво


Владо Апостолов
( повеќе детали )Директор


Владо АпостоловУредништво


Редакција:

Владо Апостолов

Нено Богдан

 

Соработници:

Влатко Васиљ

Сашо Кокаланов

 Забелешка


Порталот Фокус.мк се роди како продолжение на неделникот „Фокус“ со малку поинаква тематика. Порталот содржи сатирични вести, а воедно и се реобјавуваат текстови од архивата на неделникот.

 

Фокус.мк се финансира преку реклами и преку грант добиен од Фондацијата Институт Отворено општество Македонија (СОРОС) во висина од околу 3.600 евра за два месеци.

 

Веб порталот го раководи Здружението за слобода на медиуми и за истражувачко новинарство Цитадела 16 - Скопје. Според податоците од Централниот регистар, основачи на „Цитадела 16 – Скопје“ е новинарскиот тим од редакцијата.

 

Основачи се Мери Јордановска, Владо Апостолов, Јадранка Костова, Љубен Димановски и Томислав Георгиев. Тековната состојба од Централниот регистар за издавачот на Фокус.мк можете да ја погледнете подолу на страната.

 

 

Линк до ФокусДокументи


Тековна смета за „Цитадела 16 - Скопје“ 1 дел Тековна смета за „Цитадела 16 - Скопје“ 2 дел