Фирма основач


НепознатаСопствеништво


Александар Спасовски
( повеќе детали )Директор


НепознатУредништво


Александар Спасовски Забелешка


Веб-порталот „Максим“ нема јавно објавен импресум, а не се знае ниту издавачот на порталот.

Текстовите што се објавуваат не се потпишани, а според она што е познато, со овој портал раководи новинарот од Сител телевизија, Александар Спасовски, иако неговото име никаде јавно не фигурира. Како контакт е наведена единствено и-меил адреса.

Според податоците од Македонската Академска Истражувачка Мрежа (МАРНЕТ), доменот Максим.мк е регистриран на фирмата НЕКСТ-ЕМ ДООЕЛ Скопје, друштво за трговија и услуги. Оваа фирма се бави со веб-дизајн, дизајн на компјутерски мрежи и хостинг решенија. 

На Максим често можат да се најдат идентични текстови со оние што се објавени на порталот Прес 24, кој е во сопственост на неговата сопруга Славица Арсова Спасовски, а Спасовски е заменик уредник. 

 

Линк до МаксимДокументи


Податоци за доменот Максим