Фирма основач


Друштво за продукција, промет и маркетинг ПОПУЛАРНИ МЕДИИ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
Ул.Сава Ковачевиќ 1/2-9, СкопјеСопствеништво


Саше Ивановски
( повеќе детали )Директор


Саше ИвановскиУредништво


Главен и одговорен уредник:
Саше Ивановски

 

Заменик главен и одговорен уредник:
Стојанче Манев

 

Уредник на спортска рубрика:
Далибор Трајчев

 

Соработници:
Рубин Јовановски
Јасмин Реџепи
Проф. д-р Мерсел Биљали
Дејан Гацов
Сашо Тасевски
Ванчо МуратовскиЗабелешка


Веб порталот „Мактел“ има јавно објавен импресум.

Порталот е исклучително критичен кон владејачката структура, а дел од текстовите често се со несоодветен речник кој не соодветствува со професионалното новинарство. Има појави на говор на омраза, пцовки и недолични коментари. Голем дел од содржините на Мактел се преземаат од други портали, поради што е честа мета на критики од авторите на преземените содржини.

 

Веб-порталот Мактел за 2013 година има добиено поддршка од Фондацијата Институт Отворено Општество Македонија (Сорос) во вредност од 2.6 илјади евра. 

 

Линк до медиумДокументи