Фирма основач


Видео Веб Продукција ДОО
Ул. Народен фронт 5/11/33, СкопјеСопствеништво


Биљана Секуловска
( повеќе детали )Директор


Биљана СекуловскаУредништво


Главен и одговорен уредник:

Борјан Јовановски

 

Редакција:

Менче Атанасова Точи

Билјана Ставрова

Сашка Цветковска

Влатко Чаловски

Дарко Груевски

 Забелешка


Друштвото Видео Веб Продукција ДОО е издавач на порталот НОВА, информација објавена на медиумот.

Оснoвачи на НОВА се новинарите Борјан Јовановски и Биљана Секуловска. Редакцијата е составена од новинари - поранешни вработени од сега згаснатата А1 телевизија, по чиј крај и започнуа создавањето на овој медиум. НОВА има сопствена видео продукција и во моментов е единствениот портал кој има свои ТВ дебати на актуелни теми. 

 

Веб порталот има јавно објавен издавач, импресум и контакт. 

 

НОВА се финансира од продажба на рекламен простор и донации.

 

Основана е со грант од Фондацијата “Институт Отворено Општество“ - Лондон во вредност од 50.000 американски долари. 

 

Линк до НОВАДокументи


Решение за основање од Централен регистер НОВА Решение за основање од Централен регистер НОВА 2